Cách đăng ký cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Người dân có thể đăng ký hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử mức độ 4 và theo dõi kết quả trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia thay vì trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.

Bài viết liên quan

Đối tượng áp dụng bao gồm: Công dân Việt Nam ở trong nước sử dụng Căn cước công dân gắn chíp điện tử, Căn cước công dân không gắn chíp điện tử và Chứng minh nhân dân 12 số còn giá trị.

Thuê bao di động đăng ký chính chủ đăng ký bằng Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân 12 số (nếu sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số công dân cần liên hệ với nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao); có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử của Chính phủ.

Theo đó, đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm 04 bước, như sau:

Bước 1: Quét mã QR và đăng ký bằng thuê bao di động hoặc truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an, chọn dịch vụ cấp Hộ chiếu

- Tải ảnh chân dung 4x6 cm nền trắng, ảnh mặt trước, sau của Căn cước công dân ;

- Nhập đầy đủ thông tin vào các cột mục;

- Đăng ký nơi nhận Hộ chiếu;

- Tải các tài liệu đính kèm theo quy định (nếu có);

Hoàn tất các bước, chờ phê duyệt của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Bước 3: Thanh toán lệ phí trực tuyến

Sau khi hồ sơ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận, thanh toán lệ phí trực tuyến theo đường dẫn được Cổng dịch vụ công quốc gia gửi đến qua tin nhắn hoặc email.

Bước 4: Trả kết quả 

Nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc được đơn vị bưu chính chuyển phát đến địa chỉ đã đăng ký, công dân thanh toán phí chuyển phát khi nhận hộ chiếu.

Phi Phụng

Tags