Giảm 30% tiền thuê đất cho người bị ảnh hưởng bởi COVID

(VHGT) - Những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được TP Hồ Chí Minh giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022.

Bài viết liên quan

Cục Thuế TPHCM vừa ban hành Thông báo số 1465/TB-CTTPHCM về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước hàng năm (kể cả đối tượng không được miễn, giảm tiền thuê đất, lẫn đối tượng đang được giảm theo quy định pháp luật) vẫn được giảm tiền thuê đất do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mức giảm là 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước (tính theo số tiền phải nộp) của năm 2022. Riêng số tiền thuê còn nợ của các năm trước 2022 sẽ không được giảm.

Người thuê đất, thuê mặt nước cần nộp bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gởi đến chi cục thuế nơi có đất hoặc Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao…

Người nộp thuế có thể nộp bằng phương thức điện tử, trực tiếp hoặc qua bưu điện, bao gồm giấy đề nghị giảm theo mẫu tại phụ lục của Quyết định 01/2023/QĐ-TTg và quyết định cho thuê. Thời gian nộp đến hết ngày 31-3-2023. 

Bình Minh

Tags