TP.HCM dự kiến thí điểm cho cán bộ làm việc tại nhà

(VHGT) - TPHCM dự kiến thí điểm cơ chế cho phép cán bộ làm việc tại nhà đối với cán bộ công tác ở các vị trí việc làm không tiếp xúc với công dân.

Bài viết liên quan

UBND TPHCM vừa giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng nền công vụ TPHCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030”. Theo dự thảo đề án, TPHCM dự kiến sẽ thí điểm mô hình thuê nhân sự quản lý để giảm áp lực cho cán bộ tập trung nhiệm vụ chuyên môn chính được phân công. Đồng thời, thí điểm cơ chế cho phép cán bộ làm việc tại nhà đối với cán bộ công tác ở các vị trí việc làm không tiếp xúc với công dân nếu đáp ứng được các điều kiện cụ thể.

Cơ chế này được kỳ vọng góp phần cải cách nền công vụ, thu hút nhân tài vào khu vực công, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào năm 2021, TPHCM đã áp dụng bố trí cho cán bộ làm việc tại nhà và đã phát huy được hiệu quả trong phục vụ nhân dân. Trong đó, UBND quận 1 đã được chỉ đạo linh hoạt thực hiện phân công nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết công việc hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo phương án vừa có cán bộ trực sẵn sàng giải quyết công việc “3 tại chỗ”, vừa phân công, giao việc cho CB-CC được trực tại nhà thông qua phần mềm “văn phòng điện tử”, email công vụ và các ứng dụng mạng xã hội…

Phương án làm việc này đã phát huy được hiệu quả trong giai đoạn phòng chống dịch. Theo UBND quận 1, “làm việc từ xa”, “làm việc tại nhà” là một xu hướng đang được áp dụng rộng rãi. Việc TPHCM thí điểm áp dụng phương thức trên là tất yếu khách quan, sẽ được áp dụng tại một số đơn vị, trên một số lĩnh vực để có sự chuyển biến dần, hình thành nên phương thức làm việc mới hiện đại, hiệu quả hơn.

Theo lãnh đạo quận 1, khi áp dụng thí điểm cơ chế cho cán bộ làm việc tại nhà cần phải có khung pháp lý quy định rõ hơn trên cơ sở “đề án vị trí việc làm” của từng CB-CC, khung tiêu chí đánh giá hiệu quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phần mềm quản trị công việc dùng chung, cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin… Bên cạnh đó, điều quan trọng là sự thay đổi quan niệm, tư duy về giao việc, giám sát công việc trong giai đoạn hiện nay. Trước đây, giao việc, giám sát công việc bằng hình thức trực tiếp, thường xuyên, thông qua phương tiện là báo cáo, các cuộc họp; giờ đây giao việc, giám sát công việc phải bằng nhiệm vụ đầu - cuối, giám sát bằng kết quả cuối cùng, hạn chế dần việc giám sát bằng hình thức trực tiếp. ​

Linh Đan

Tags

BÌNH LUẬN